• Ole-Chr

"Ekstremværet Elsa" gav høy vannstand.

Det såkalte ekstremværet "Elsa" skulle i følge ekspertene gi rekordhøy vannstand med 308 cm over sjøkartnull. Høyeste målte vannstand i Ålesund er 306 cm. Denne gangen stoppet floa på 297 cm. Utover det at det ble vanskelig å komme til båten uten å bli våt, så ga den høye vannstanden ikke noen problemer for oss.


5 visninger
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

NOR11441

Kallesignal LE762o

Skarbøvik, Ålesund, Norway

©2020 by SY Malolo. Proudly created with Wix.com