top of page

FØLG SY MALOLO

SY Malolo er utstyrt med AIS sender/mottaker. AIS sender/mottakeren er først og fremst en sikkerhets investering som gjør at alle større skip og mange mindre fartøy kan se oss på sitt navigasjonsutstyr. I tillegg vil vi være synlig på overvåkningsskjermene til Kystverkets VTS sentraler, hos Maritim Radio og hos redningssentralene. 

I tillegg tar offentlige og private basestasjoner over hele verden i mot AIS signalene og laster disse opp til nett baserte tjenester som Marinetraffic.com. Dermed kan alle som ønsker det følge skipstrafikken og dermed også SY Malolo's posisjon. Vær oppmerksom på at hun må være innefor dekningsområde til en basestasjon for å vises - hvis ikke vil siste motatte posisjon eller hjemmehavnen være sentrert på kartet.

Følg SY Malolo: HTML Embed
bottom of page